Menü Kapat

Kazıyıcı

Kazıyıcılar, dökme malzemenin stok sahalarından düzgün bir şekilde kazınması için tasarlanmıştır. Kovalı, kazıyıcı bıçaklı ve tamburlu tip şeklinde, üç ana tipte sınıflandırılabilirler. Kapasiteleri 10-1200 ton/saat ya da daha fazla olabilir. Tasarım seçimi stoklamanın ebadı ve şekline, kazınacak malzemenin tipine, gereken kazıma oranına, homojenleştirme ya da harmanlama ihtiyacına bağlıdır.

Stoklanan malzemeyi yığın boyunca tek taraflı olarak kazıyarak bantlı konveyörlere boşaltma işlevi gören kazıyıcılar, madenler, limanlar, çelik resisleri, elektrik santralleri gibi tesislerde sıklıkla tercih edilirler.